ô tô tiêu hao nhiên liệu

Cập nhập tin tức ô tô tiêu hao nhiên liệu

Những hãng xe này đều có mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình khoảng 10,73 lít/100 km.