OCOP

tin tức về OCOP mới nhất

Quảng Ninh: ‘Trái ngọt’ chương trình Mỗi xã, phường một sản phẩmicon
Thị trường12/11/20180

Quảng Ninh: ‘Trái ngọt’ chương trình Mỗi xã, phường một sản phẩm

Góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, phát triển kinh tế vùng nông thôn, Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP) ngày càng phát huy hiệu quả và trở thành thương hiệu riêng của tỉnh Quảng Ninh.