ông Võ Kim Cự bắt siêu trộm

tin tức về ông Võ Kim Cự bắt siêu trộm mới nhất

Lai lịch siêu trộm bị ông Võ Kim Cự bắticon

Lai lịch siêu trộm bị ông Võ Kim Cự bắt

Siêu trộm từng có thời gian tham gia quân đội, đã được kết nạp Đảng, khi về địa phương được bầu giữ chức Bí thư chi bộ thôn Hải Đông.