Ông Vũ Ngọc Hoàng

tin tức về Ông Vũ Ngọc Hoàng mới nhất

Chậm phát triển là có tội với tiền nhân, hậu thếicon
TuanVietNam21/02/20150

Chậm phát triển là có tội với tiền nhân, hậu thế

Đổi mới là con đường duy nhất. Lãng phí cơ hội là có tội với tiền nhân, hậu thế.