pa pỉnh

tin tức về pa pỉnh mới nhất

10 món ngon không lẫn vào đâu được ở Điện Biênicon
Đời sống08/10/20150

10 món ngon không lẫn vào đâu được ở Điện Biên

Chẳm chéo, bắp cải cuốn nhót xanh, sâu chít, pa pỉnh, măng đắng, rau hoa ban, gạo tám… là những món ngon không lẫn vào đâu được của Điện Biên.