part time

tin tức về part time mới nhất

Người làm việc part time có được tham gia BHXH?icon
Hồi âm18/01/20190

Người làm việc part time có được tham gia BHXH?

Người lao động làm việc part time (bán thời gian) có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ như người lao động làm việc trọn thời gian.