phá dỡ cưỡng chế

tin tức về phá dỡ cưỡng chế mới nhất

Hà Nội: Cưỡng chế phá dỡ gần 300 trường hợp vi phạm xây dựngicon
Dự án26/10/20170

Hà Nội: Cưỡng chế phá dỡ gần 300 trường hợp vi phạm xây dựng

9 tháng đầu năm 2017 Hà Nội đã xử lý vi phạm hơn 1.200 trường hợp trong đó phá dỡ cưỡng chế 281 trường hợp