phá giá tiền tệ

tin tức về phá giá tiền tệ mới nhất

TQ phá giá tiền tệ, tài chính toàn cầu sẽ hỗn loạnicon
Thế giới14/06/20190

TQ phá giá tiền tệ, tài chính toàn cầu sẽ hỗn loạn

Việc phá giá tiền tệ không mang lại lợi ích cho bất kỳ quốc gia nào và có thể gây ra sự hỗn loạn đối với trật tự tài chính toàn cầu.