PHÁ RỪNG PƠMU

tin tức về PHÁ RỪNG PƠMU mới nhất

Quảng Nam: Kỷ luật hàng loạt cá nhân vụ phá rừng pơ muicon

Quảng Nam: Kỷ luật hàng loạt cá nhân vụ phá rừng pơ mu

Quyết định kỷ luật các tổ chức, cá nhân vụ phá rừng pơ mu biên giới Nam Giang được UBKTTỉnh ủy Quảng Nam công bố chiều nay.