Trừ khi nguồn cung cấp vắc-xin đến được các nước nghèo hơn, những cảnh bi thảm đang diễn ra ở Ấn Độ có nguy cơ lặp lại ở những nơi khác. Hàng triệu người nữa sẽ chết.

Trừ khi nguồn cung cấp vắc-xin đến được các nước nghèo hơn, những cảnh bi thảm đang diễn ra ở Ấn Độ có nguy cơ lặp lại ở những nơi khác. Hàng triệu người nữa sẽ chết.

Sneha Marathe, 31 tuổi, phải mất nửa ngày mới đặt được lịch hẹn online để tiêm ngừa Covid-19.

Những cái hẹn nhanh chóng hết sạch chỉ trong vòng ba giây. Bệnh viện đã hủy hẹn với cô vào phút cuối: họ không còn vắc-xin. Marathe cố gắng quay lại lấy một cái hẹn khác.

Đọc những nội dung chuyên sâu, chất lượng cao
Hướng dẫn mua gói Premium xem tại đây . Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Hotline 19001081

dành cho bạn