Phạm Đình Toản

tin tức về Phạm Đình Toản mới nhất

Biên chế cứ phình ra, không giảm chi thường xuyên đượcicon
Quốc hội12/06/20170

Biên chế cứ phình ra, không giảm chi thường xuyên được

Dù cắt gì nhưng biên chế cứ phình ra, không thể giảm chi thường xuyên được - Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng khẳng định.