phạm đỗ nhật tiến

tin tức về phạm đỗ nhật tiến mới nhất

"Các trường phải lạm thu để mua quyền tự chủ"icon
Người thầy25/09/20170

"Các trường phải lạm thu để mua quyền tự chủ"

"Chúng ta cứ trách các trường, nhưng chưa bao giờ hỏi các hiệu trưởng vì sao phải lạm thu" - ông Phạm Đỗ Nhật Tiến nhìn nhận.