Phạm Minh Hiền

tin tức về Phạm Minh Hiền mới nhất

Muốn phồn vinh - hạnh phúc phải có khát vọngicon

Muốn phồn vinh - hạnh phúc phải có khát vọng

Tinh thần này không có gì quá cao siêu mà đơn giản dễ hiểu như lẽ sống, bắt nguồn từ sự khởi đầu tốt đẹp: muốn phồn vinh, hạnh phúc thì phải có khát vọng.