Phạm Văn Dỹ

tin tức về Phạm Văn Dỹ mới nhất

Tạo điều kiện cho báo chí tuyên truyền hoạt động của quân độiicon

Tạo điều kiện cho báo chí tuyên truyền hoạt động của quân đội

Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết, sẵn sàng tạo điều kiện cho phóng viên, nhất là các báo ngoài quân đội tác nghiệp.