Phạm Văn Hoà

tin tức về Phạm Văn Hoà mới nhất

‘6-8 bộ, hàng chục tỉnh có thể sáp nhập với nhau’icon
Quốc hội31/10/20170

‘6-8 bộ, hàng chục tỉnh có thể sáp nhập với nhau’

ĐB Phạm Văn Hoà, Đồng Tháp cho rằng, hiện nay có khoảng 6-8 bộ và nhiều tỉnh có thể sáp nhập với nhau.