Phạm Văn Trà

tin tức về Phạm Văn Trà mới nhất

Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên qua lời kể của nguyên Bộ trưởng Phạm Văn Tràicon
Thời sự05/04/20190

Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên qua lời kể của nguyên Bộ trưởng Phạm Văn Trà

Nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Phạm Văn Trà chia sẻ, Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên là người cương quyết, kiên định, dám chịu trách nhiệm.