phản ánh hiện trường

tin tức về phản ánh hiện trường mới nhất

Dịch vụ đô thị thông minh Huế: Để thành công cần được dân tin dùng!icon

Dịch vụ đô thị thông minh Huế: Để thành công cần được dân tin dùng!

Được triển khai từ tháng 1/2019, Trung tâm giám sát điều hành Hue IOC do Viettel xây dựng đã giám sát và điều hành một loạt dịch vụ đô thị thông minh của tỉnh Thừa thiên Huế.