phân cấp

tin tức về phân cấp mới nhất

Thủ tướng ủng hộ phân cấp, phân quyền tối đa cho TPHCMicon
Chính trị06/09/20170

Thủ tướng ủng hộ phân cấp, phân quyền tối đa cho TPHCM

Tinh thần của Ban cán sự Đảng Chính phủ là ủng hộ đẩy mạnh phân cấp cho TPHCM.
 
Bí thư Đà Nẵng: Lãnh đạo phải có thực quyềnicon

Bí thư Đà Nẵng: Lãnh đạo phải có thực quyền

Thời sự
08/12/2015
Bí thư Nguyễn Xuân Anh đề nghị HĐND TP Đà Nẵng đồng thuận mạnh mẽ chủ trương phân cấp, phân quyền. Lãnh đạo sở phải có thực quyền điều hành, triển khai dự án, tuyển dụng cán bộ.