Phân lô khống

tin tức về Phân lô khống mới nhất

Phân lô khống để lừa đảoicon
Hồi âm30/04/20210

Phân lô khống để lừa đảo

Những vấn đề như đất đại, tranh chấp chiếm đoạt đất đai, nhà cửa, phân lô khống để lừa đảo...là những bức xúc của người dân phản ảnh đến các cơ quan chức năng cao nhất và báo.