Phật giáo Việt Nam

tin tức về Phật giáo Việt Nam mới nhất

‘Thỉnh vong báo oán’ ở chùa Ba Vàng và sự thao túng đức tinicon
Blog24/03/20190

‘Thỉnh vong báo oán’ ở chùa Ba Vàng và sự thao túng đức tin

 - Nghe đã thấy sự "bá đạo" của suy diễn, truyền bá mê tín gieo rắc lòng bất an để dễ bề kêu gọi tiền công đức.