Phát hành tem

tin tức về Phát hành tem mới nhất

Phát hành bộ tem Mahatma Gandhiicon

Phát hành bộ tem Mahatma Gandhi

 Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức Lễ phát hành đặc biệt bộ tem “Kỷ niệm 150 năm sinh Mahatma Gandhi (1869-1948)”.