phát ngôn không chuẩn mực

tin tức về phát ngôn không chuẩn mực mới nhất

Bí thư HN chấn chỉnh phát ngôn không chuẩn mực của cán bộicon
Chính trị17/08/20160

Bí thư HN chấn chỉnh phát ngôn không chuẩn mực của cán bộ

Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu cấp có thẩm quyền kịp thời chấn chỉnh đội ngũ cán bộ, công chức trong giao tiếp với người dân, cơ quan, doanh nghiệp.