phát triển công nghệ

tin tức về phát triển công nghệ mới nhất

Phát động cuộc thi ‘Thử thách Đổi mới sáng tạo Qualcomm Việt Nam’icon
Công nghệ06/03/20200

Phát động cuộc thi ‘Thử thách Đổi mới sáng tạo Qualcomm Việt Nam’

Qualcomm Technologies sẽ tổ chức buổi hội thảo trực tuyến vào lúc 10h ngày 12/03/2020 để chia sẻ thông tin chi tiết về cuộc thi “Thử thách Đổi mới sáng tạo Qualcomm Việt Nam” năm 2020 và quy trình đăng ký tham gia.