phí đường bộ quá cao

tin tức về phí đường bộ quá cao mới nhất

Bộ Tài chính lên tiếng về phí đường bộ quá caoicon

Bộ Tài chính lên tiếng về phí đường bộ quá cao

Người dân đang than phiền nhiều về việc phí đường bộ tăng ngay càng mạnh cho dù các phương tiện đã phải nộp phí bảo trì đường bộ hàng năm.