phiếu tiến nhiệm

tin tức về phiếu tiến nhiệm mới nhất

Thủ tướng: Kết quả tín nhiệm thôi thúc Chính phủ làm việc tốt hơnicon
Chính trị03/11/20180

Thủ tướng: Kết quả tín nhiệm thôi thúc Chính phủ làm việc tốt hơn

Thủ tướng cho rằng điều quan trọng với Chính phủ là đoàn kết để phát triển đất nước trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn.