Phim Hậu duệ Mặt trời

tin tức về Phim Hậu duệ Mặt trời mới nhất

'Hậu duệ mặt trời' sai lễ tiết, tác phong điều lệnh quân độiicon
Quốc phòng09/10/20180

'Hậu duệ mặt trời' sai lễ tiết, tác phong điều lệnh quân đội

Bộ Quốc phòng không tham gia cố vấn, thẩm định, duyệt phim Hậu duệ mặt trời và đang đề nghị VTC sửa các sai sót.