Phó chủ tịch MTTQ TP.HCM

Cập nhập tin tức Phó chủ tịch MTTQ TP.HCM

Làm sao để người dân nói hết tâm tư nguyện vọng, dù họ nói rát lòng thế nào cũng phải có cơ chế để lắng nghe, tiếp thu, giải quyết.