phố kiểu mẫu

Cập nhập tin tức phố kiểu mẫu

Phố Lê Trọng Tấn không còn khoác đồng phục xanh đỏ

Sau gần nửa năm lắp đặt đồng bộ biển hiệu quảng cáo trên cả phố, ngày càng nhiều biển quảng cáo mới không theo mẫu.