Phong Châu

tin tức về Phong Châu mới nhất

ƠN ĐỨC VUA HÙNGicon
Thơ13/04/20190

ƠN ĐỨC VUA HÙNG

Cúi đầu bái tạ Vua Hùng/ Bốn nghìn năm mãi sống cùng cháu con
Gương lành soi cả nước non/ Vẻ vang rạng rỡ giang sơn Lạc Hồng.