Phòng khám Chống độc đầu tiên ở phía Nam đi vào hoạt động

Vừa qua, Bệnh viện Chợ Rẫy đã đưa vào hoạt động Phòng khám Chống độc tại khoa Khám bệnh.

Đình Tuyến - Lê Thảo