Phong Nhã

tin tức về Phong Nhã mới nhất

Nhạc sĩ Phạm Tuyên rưng rưng biết tin nhạc sĩ Phong Nhã qua đờiicon
Nhạc28/03/20200

Nhạc sĩ Phạm Tuyên rưng rưng biết tin nhạc sĩ Phong Nhã qua đời

 - Vị nhạc sĩ 90 tuổi xúc động khi nghe tin nhạc sĩ Phong Nhã đã ra đi.