Phòng tắm công cộng

Cập nhập tin tức Phòng tắm công cộng

Không chỉ phải đối mặt với những khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra mà giờ đây các phòng tắm công cộng ở Nhật còn phải đương đầu với giá dầu tăng cao.