phòng thống thiên tai

tin tức về phòng thống thiên tai mới nhất

Chủ động ứng phó, hành động quyết liệt, thiệt hại do thiên tai giảm mạnhicon
Góc nhìn20/05/20200

Chủ động ứng phó, hành động quyết liệt, thiệt hại do thiên tai giảm mạnh

Dù thời tiết mang nhiều yếu tố cực đoan, dị thường, nhưng nhờ có sự chủ động ứng phó, hành động quyết liệt từ cơ quan trung ương tới địa phương nên thiệt hại về người và kinh tế do thiên tai trong năm vừa qua giảm xuống mức thấp.