phòng thủ quốc gia

tin tức về phòng thủ quốc gia mới nhất

Thủ tướng làm Trưởng ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc giaicon
Quốc phòng19/07/20200

Thủ tướng làm Trưởng ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia

Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng trong việc chỉ đạo, điều hành hoạt động phòng thủ dân sự.