phụ cấp giáo viên

tin tức về phụ cấp giáo viên mới nhất

Bảng lương mới của giáo viên được tính ra sao?icon
Người thầy03/09/20190

Bảng lương mới của giáo viên được tính ra sao?

- Lương giáo viên tới đây sẽ  trả theo vị trí việc làm và theo tính chất phức tạp của nghề nghiệp, bỏ phụ cấp thâm niên, rút ngắn khoảng cách lương giữa người mới và người làm lâu năm.