phụ cấp ngang thứ trưởng

tin tức về phụ cấp ngang thứ trưởng mới nhất

Bác bỏ thẩm phán tối cao được phụ cấp ngang thứ trưởngicon
Quốc hội13/06/20160

Bác bỏ thẩm phán tối cao được phụ cấp ngang thứ trưởng

UB Tư pháp QH bác bỏ đề nghị của TANDTC cho phép thẩm phán TANDTC được hưởng phụ cấp chức danh lãnh đạo tương đương cấp thứ trưởng.