phúc lợi

tin tức về phúc lợi mới nhất

Chăm chút phúc lợi người lao động ở PV GASicon

Chăm chút phúc lợi người lao động ở PV GAS

Hiểu được tầm quan trọng của chế độ đãi ngộ để động viên người lao động (NLĐ) gắn bó, cống hiến cho doanh nghiệp, Ban Lãnh đạo, PV GAS luôn quan tâm chăm lo tốt nhất cho phúc lợi nhân viên.