phục vụ DN

tin tức về phục vụ DN mới nhất

Bí thư Thăng: Cả nước 1 triệu DN, TP.Hồ Chí Minh góp 500 ngànicon
Đầu tư03/07/20160

Bí thư Thăng: Cả nước 1 triệu DN, TP.Hồ Chí Minh góp 500 ngàn

Bí thư thành ủy Đinh La Thăng cho rằng, mục tiêu thành phố có 500.000 DN vào 2020 là không hề viễn vông, mơ hồ nếu có quyết tâm.