Phùng Hữu Phú

tin tức về Phùng Hữu Phú mới nhất

Khuyến khích và bảo vệ cán bộ dám đổi mới là đột phá trong công tác cán bộicon
Chính trị25/01/20210

Khuyến khích và bảo vệ cán bộ dám đổi mới là đột phá trong công tác cán bộ

Phải có cơ chế đủ mạnh để khuyến khích và bảo vệ những cán bộ dám đổi mới với động cơ trong sáng. Tránh tình trạng bảo gì làm đó, ít va chạm, vô thưởng, vô phạt.
 
Chủ đề của Đại hội XIII: “Khát vọng, Phát triển, Đổi mới, Sáng tạo”icon

Chủ đề của Đại hội XIII: “Khát vọng, Phát triển, Đổi mới, Sáng tạo”

Đại hội Đảng
19/10/2020
 Phát biểu tại tọa đàm, ông Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương nói rằng, Đại hội XIII sẽ xoay quanh tám từ 'Khát vọng, 'Phát triển', 'Đổi mới', 'Sáng tạo'.
Yếu tố "hạnh phúc” là một điểm nhấn trong dự thảo văn kiện Đại hội XIIIicon

Yếu tố "hạnh phúc” là một điểm nhấn trong dự thảo văn kiện Đại hội XIII

Chính trị
26/09/2020
Một trong những điểm mới của văn kiện Đại hội XIII lần này là quán triệt tinh thần đổi mới sáng tạo, khơi dậy giá trị con người Việt Nam, tranh thủ cách mạng 4.0, vì một “Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc”.