phương án tuổi hưu

tin tức về phương án tuổi hưu mới nhất

Người có trình độ, làm quản lý có quyền nghỉ hưu muộn 5 tuổiicon
Quốc hội29/05/20190

Người có trình độ, làm quản lý có quyền nghỉ hưu muộn 5 tuổi

Người lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, người lao động làm công tác quản lý và một số trường hợp đặc biệt có quyền nghỉ hưu muộn hơn không quá 5 tuổi.