Phương Minh Hoà

tin tức về Phương Minh Hoà mới nhất

Thượng tướng Phương Minh Hòa bị kỷ luật cảnh cáoicon

Thượng tướng Phương Minh Hòa bị kỷ luật cảnh cáo

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Thượng tướng Phương Minh Hoà bằng hình thức cảnh cáo.