phương thức

tin tức về phương thức mới nhất

Sai phương thức chọn nhà thầu do lỗi đánh máy?!icon
Đầu tư04/08/20160

Sai phương thức chọn nhà thầu do lỗi đánh máy?!

Cùng với lời giải thích cho sự nhầm lẫn về phương thức lựa chọn nhà thầu là “do lỗi đánh máy” của tư vấn đấu thầu, nhà thầu cảm thấy không thỏa đáng khi hồ sơ mời thầu yêu cầu về nhân sự chủ chốt...