PMU18

tin tức về PMU18 mới nhất

Hậu đại án PMU18:  Dũng ‘tổng’ trọng bệnh, Dũng ‘con’ đột tửicon
Doanh nhân07/10/20160

Hậu đại án PMU18: Dũng ‘tổng’ trọng bệnh, Dũng ‘con’ đột tử

Hai nhân vật quan trọng trong đại án kinh tế PMU18 là Bùi Tiến Dũng và Phạm Tiến Dũng đều nhận kết cục xấu: người thì bị ung thư phổi, người thì đột tử ở bệnh xá.