qua đường bất cẩn

Cập nhập tin tức qua đường bất cẩn

Người phụ nữ khi sang đường tại một ngã ba do không quan sát đã bị ô tô hất tung. Tuy nhiên một số người cho rằng một phần lỗi thuộc về lái xe khi qua điểm giao cắt nhưng không giảm tốc độ