quan hệ Mỹ - Saudi Arabia

tin tức về quan hệ Mỹ - Saudi Arabia mới nhất

Chuyện chưa kể về bí mật giữ kín suốt 41 năm của Saudi Arabia và Mỹicon
Đầu tư01/06/20160

Chuyện chưa kể về bí mật giữ kín suốt 41 năm của Saudi Arabia và Mỹ

Câu chuyện về cách mà một nhà đầu tư trái phiếu huyền thoại của Salomon Brothers đã tạo nên một thỏa thuận sống còn định hình mối quan hệ giữa Mỹ và Saudi Arabia trong suốt nhiều thập kỷ.