quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hoa Kỳ

tin tức về quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hoa Kỳ mới nhất

Mỹ sắp đưa tình nguyện viên đến Việt Nam dạy tiếng Anhicon

Mỹ sắp đưa tình nguyện viên đến Việt Nam dạy tiếng Anh

Hàng năm, Mỹ sẽ cử 20 tình nguyện viên đến giảng dạy Tiếng Anh cho các trường trung học Việt Nam theo Hiệp định thực thi về giảng dạy Tiếng Anh của Chương trình Hòa Bình.