Quản lý để phát triển

tin tức về Quản lý để phát triển mới nhất

Bàn thêm về tư duy và hành động thời Cách mạng 4.0icon
Tiêu điểm31/10/20180

Bàn thêm về tư duy và hành động thời Cách mạng 4.0

Quản lý phải tôn trọng nguyên tắc: tất cả vì sự phát triển. Quản lý để phát triển, theo kịp sự phát triển và thúc đẩy quá trình phát triển tốt hơn, chứ không phải kìm hãm sự phát triển.