Quản lý Internet

tin tức về Quản lý Internet mới nhất

Khi Việt Nam kết nối mạng 5Gicon
Tiêu điểm15/05/20190

Khi Việt Nam kết nối mạng 5G

- Đối với người lãnh đạo, khi cấp dưới hoặc các chuyên gia, nhà khoa học đề xuất những ý tưởng mới, nhất là những thành tựu của nhân loại đã trở thành giá trị phổ quát thì cần phải xem xét tiếp thu kịp thời.