quản trị rủi ro

tin tức về quản trị rủi ro mới nhất

MB tiên phong đạt chuẩn Basel IIicon
Ngân hàng 24h26/04/20190

MB tiên phong đạt chuẩn Basel II

Ngày 12/04/2019 MB đã được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt áp dụng Thông tư 41/2016/TT-NHNN quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.MB là một trong các ngân hàng đầu tiên đáp ứng chuẩn mực Basel II tại Việt Nam.