quân y

tin tức về quân y mới nhất

ÁO TRẮNGicon
Thơ27/02/20180

ÁO TRẮNG

Thương đồng đội em quản gì mưa nắng/ Quản gì vất vả gian nan/ Thức trắng đêm giành sự sống trước lưỡi hái tử thần